Verzekeringen

Bedrijf

Patrimonium

Uw gebouwen, inventaris, materieel en koopwaar degelijk beschermen aan de hand van een goed preventieplan is essentieel. Toch blijft ook het sluiten van een goede verzekering die uw investering optimaal veilig stelt voor brand en andere gevaren eveneens essentieel. Belangrijke uitbreiding op de traditionele dekkingen is hier de dekking bedrijfsschade. In geval van inactiviteit na een gedekt schadegeval, zorgt de uitbetaling van een dagvergoeding ervoor dat vaste kosten en lasten betaald kunnen worden.

Aansprakelijkheid

Zowel tijdens als na het uitvoeren van een werk kan er schade ontstaan aan derden. De B.A. Uitbating / Na Levering voorziet in de vergoeding van de stoffelijke en de lichamelijke schade als gevolg hiervan. Brengt u tijdens werkzaamheden schade toe aan een voorwerp dat u door uw klant werd toevertrouwd, dan wordt vergoeding voorzien onder de dekking Toevertrouwd Goed.

Personeel

Arbeidsongevallen

Indien u personeel in dienst heeft, dan bent u wettelijk verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten. Wenst u uw personeelsleden meer te beschermen dan u wettelijk verplicht bent, dan kunt u opteren om hen 24u/24u te verzekeren. De verzekering van het loonexcedent zorgt er dan weer voor dat ook het loon boven het wettelijk plafond meeverzekerd wordt.  

Employee Benefits

U investeert veel in uw medewerkers. Extralegale voordelen helpen u om uw personeel beter te beschermen én ze beter aan uw bedrijf te binden. Een groepsverzekering biedt uw medewerkers een kapitaal overlijden en een gewaarborgd kapitaal op einddatum als extra pensioenopbouw. Tevens is de mogelijkheid voorzien om via dekking arbeidsongeschiktheid het loonverlies in te perken bij langdurige ziekte. De premies van een groepsverzekering zijn fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.

Hospitalisatieverzekering

Indien uw bedrijf meer dan vijf personeelsleden in dienst heeft, dan kunt u uw medewerkers een hospitalisatieverzekering aanbieden. Verlaat iemand het bedrijf na ontslag of pensionering, dan kan hij of zij de polis op individuele basis verderzetten.

Financiële zekerheid

Vapz/ Bedrijfsleidersverzekering

Ook u als bedrijfsleider wenst uw eigen toekomst veilig te stellen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Bedrijfsleidersverzekering – een individuele levensverzekering die een vennootschap afsluit om hierin een pensioenbelofte in het voordeel van de bedrijfsleider op te bouwen – bieden hiervoor fiscaal interessante mogelijkheden.

Gewaarborgd Inkomen

In geval van arbeidsongeschiktheid lopen een aantal vaste kosten en lasten gewoon door. Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt u tegen inkomensverlies omwille van arbeidsongeschiktheid door de maandelijkse uitbetaling van een vervangingsinkomen.

Omzetverzekering

Maar ook uw vennootschap ondergaat mogelijk inkomstenverlies door uw arbeidsongeschiktheid. De omzetverzekering voorziet in de gedeeltelijke compensatie van het omzetverlies door die afwezigheid. Vaste kosten en lasten die voor rekening van uw vennootschap komen, kunnen dan verder betaald worden.

Legal disclaimer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean et gravida erat. Ut vehicula sodales sapien, cursus facilisis eros convallis a. Sed rhoncus pellentesque eleifend. Aliquam erat volutpat. Integer sed felis non ligula malesuada malesuada. Vivamus odio lectus, dapibus non suscipit eu, rutrum et leo. Etiam a urna nisi. Praesent sagittis dolor vitae velit faucibus tempus. Phasellus pharetra augue et massa euismod fringilla. Praesent eu lacinia sem. Sed cursus auctor laoreet. Mauris ac fringilla erat. Aliquam vel neque eget purus suscipit vestibulum eu non ipsum. Praesent vulputate lacinia convallis. Praesent sagittis fringilla nulla ullamcorper vestibulum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.